ÚS DEL CASC PER A CICLISTES A ESPANYA

A Espanya els ciclistes han de portar el casc obligatòriament fora de les zones urbanes però estan exempts durant períodes de calor excessiva, en pendents en pujada o si són ciclistes professionals. Els cascos són obligatoris per a tots els nens menors de 16 anys, tant si pedalegen ells mateixos com si van com passatgers.

I recorda que està prohibit:

  1. Anar dues persones en un remolc.
  2. Anar per una autopista.
  3. Anar en bicicleta amb auriculars o parlant pel telèfon mòbil.
  4. Anar en bicicleta amb un nivell U'alcohol superior a 0,25 mg d'alcohol per litre d'aire exhalat.